BJØRGANS LOVER(de 8 gyldne)

1. Glemt utstyr: 5kr pr enhet(10kr på matchdag.)

2. Komme for sent uten beskjed: 10kr(20kr på matchdag)

3. Tunnel i tysker: 5kr

4. Feilkast i kamp: 10kr

5. Kort for klaging på dommer: 50kr

6. Unødvendig ball på sjøen: 25kr

7. Sutring i kamp(lagkamerater og trenere): 25kr

8. Bruk av mobiltelefon under 1 time før kamp: 25kr

Rettssystem:

Dommere: Runar og Kay

Jury: Runar og Kay

hhh

Aktor: Runar og Kay

Forsvarer: Finnes ikke

Ankeutvalg: Finnes ikke

Bøter betales ved nådde 50kr og ved sesongslutt.

Alle spillere plikter å sette seg inn i gjeldende reglement og overholde disse. Evt. betale.